Gündem

Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği’nden kadın dostu kent talebi

BURSA (İGFA) – Uluslararası Kadın Dayanışma Derneği Başkanı, Bursa’nın İlk ve Tek Kadın Gazetesi Pembe Pusula Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve Lider TV Bursa Temsilcisi Neslihan Çelik Alkoçlar, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde kadınların seçimlerden beklentilerine yönelik manifesto yayınladı.

GÜVENLİ ŞEHİRLER, GÜVENLİ SOKAKLAR İSTİYORUZ

Yerel demokrasinin temel koşullarından birisinin tüm kesimlerin dâhil olduğu bir siyasal sürecin varlığı olduğunu vurgulayan Alkoçlar; ancak hem ulusal düzeyde hem de yerel düzeyde kadının siyasal hayatta temsilinin yeterli düzeyde olmadığını kaydederek yerel seçimlere yönelik beklentilerini şu şekilde sıraladı:

Sokaklarında yürüyebildiğimiz, sesimizi duyan, kadını sadece yasalarla değil şehirleriyle de koruyan belediyeler istiyoruz. Eşit, adil, özgürlükçü, katılımcı ve demokratik toplum ilkelerini benimseyen biz kadınlar olarak, özellikle kadına yönelik şiddetin olmadığı, kadınların huzur ve güven içerisinde yaşamlarını sürdürdüğü ve yaşamın her alanında var olduğu Kadın Dostu Kentler talep ediyoruz. Kadın-Erkek eşitliğine yönelik faaliyet gösteren kadın STK’larının kapasitesi geliştirilmeli, Yerel kadın STK’ları, taban örgütleri ve yerel yönetimler arasındaki ikili işbirlikleri güçlendirilmelidir. Öncelikle kadınlarımızın, engellilerimizin, çocuk ve yaşlılarımızın kentlerimizde daha güvenli yaşayabilmesi için ulaşımın, sosyal etkinliklerin, şehir aydınlatmalarının, çıkmaz sokakların, güvenlik kameralarının, aydınlatıcı önlemlerin, bekçi hizmetlerinin, ulaşımda özel hatların ve benzeri halihazır durumların tespit edilerek iyileştirme çalışmaları için paydaşlar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla gerekli çalışmaların yapılması gerekmektedir. Kadına Yönelik Şiddetle mücadele kapsamında 7/24 danışmanlık desteği veren danışma hattı açılmalı, Her mahallede hukuksal, psikolojik ve istihdamla ilgili danışmanlık desteği veren danışma ve destek birimleri kurulması gerekmektedir. Yerel yönetimlerin toplu taşıma araçlarını kadınların daha güvenli kullanabilmeleri yönünde gerekli planlamaları yapması, gerekli güvenlik önlemlerini alması, şehir plânlamasında kadın ve çocukların ihtiyaçlarını dikkate alarak hareket etmesi gerekmektedir. Kadına şiddet ve taciz gibi durumlarda, güvenli sığınma ve destek hizmetlerine erişim kolaylaştırılmalı, bu hizmetlerden nasıl yararlanılacağı, nasıl hareket edileceği konusunda bilgilendirmeler yapılmalıdır. Sağlıklı kadınlar için yapılacak olan her etkinliğe, plâna, projeye engelli kadınların da dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

KADINLAR İÇİN ADİL VE EŞİT TEMSİL İSTİYORUZ

Kadının siyasete katılımı, adil temsil ve denge için gereklidir. Bu noktada, kadınlarımızı yüreklendirerek, aile ve iş dengesini sağlayacak çözümleri bulmalı ve onların aktif siyasette yer alıp politika üretici mekanizmaların içinde yer almalarını sağlamalıyız. Katılımcı demokrasi için önemli olan mahalle meclisi gibi geniş kitlelerin karar alma süreçlerine katılımını sağlayacak mekanizmaların oluşturulması gerektiğini düşünüyoruz. Kadınların sadece seçmen değil aynı zamanda yurttaş olduğu olduğunun bilinciyle karar alma süreçlerine eşit bir şekilde katılımı sağlanmalıdır. Yeşil alanların sayısını arttırarak kentlerimizi beton yığınlarından kurtaran çevre ve hava kirliliğini ortadan kaldıran, kentte yaşayan vatandaşlarımızın ortak çilesi olan trafik sorunu çözerek kentin herkes için uygun olmasını önceleyen ve bu yönde programlar yapmayı dert edinen, depreme dirençli bir kent amaçlayan ve bu yönde projeler geliştiren bir belediye istiyoruz Belediyeler tüm planlamaları ve projelerini hayata geçirirken kadın-erkek eşitliğinin ve eşit temsil ilkesini gözetmelidir. Mahalle meclisleri ve kurumlar arasında işbirliği arttırılmalıdır. Özellikle kadın ve çocuklar için ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli çalışmalar planlanmalı ve uygulanmalıdır. Stratejik Plan ve bütçe hazırlanırken kadın-erkek eşitliğinin gözetilmesi, kadınlara yönelik tüm hizmetlerde yeterince kaynak ayrılmalıdır.

KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK ÇALIŞMALARA HIZ VERİLMELİ

Ranta dayalı değil toplumcu ve katılımcı, çevre ve imar planları, kadın, çocuk, yaşlı, engelli, hayvan dostu kent prensibiyle hazırlanmalıdır. Kadınların bilim, sanat, spor anlamında kendilerini geliştirebilecekleri merkez sayısı arttırılmalıdır. Kadın istihdamına yönelik çalışmalara hız verilmeli ve kadınların meslek sahibi olmalarına katkı sağlayacak atölye çalışmaları gerçekleştirilmelidir. Kadınlar atölye çalışmalarıyla öğrenerek, üreterek ekonomik ve sosyal yaşamda daha aktif rol üstlenmeli, üretim ve satış süreçlerine kamu kaynakları tarafından destek verilmelidir. Her mahalleye kreş ve anaokulu açılmalıdır. Kadınlar sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanmalı, regl izni verilerek üreme sağlığı gibi konularda eğitimler almalarına yönelik çalışmalar desteklenmeli, Tarım arazilerinin korunması sağlanarak tarımda çalışan kadınlara üretim, satış ve marka oluşturmaları noktasında destek sağlanmalıdır. Kadın Kooperatiflerinin sayısı arttırılmalı varolan kooperatifler desteklenmelidir. Toplu ulaşım kadınlara, öğrencilere, engellilere ve yaşlılara ücretsiz olarak verilmelidir. İhtiyaç sahibi kadın ve yoksullara güvenli konut imkanı sağlanarak ucuz kiralık konut üretimi yapılmalıdır.

İlgili Makaleler

Başa dön tuşu